When I am gone away (Kada me ne bude)

 

CKG se smije

Sri Chinmoy je skladao ovu pjesmu 1974. godine i zamolio da se pjeva samo u vrijeme kada on uđe u svoj Mahasamadhi i fizički napusti ovaj planet. Za vrijeme memorijalne ceremonije za Sri Chinmoya, pjesmu je otpjevao zbor Sri Chinmoyevih učenika. Tijekom izvedbe imalo se dojam da je nebo sišlo na zemlju.

When I am gone away,
Remember me, O children sweet,

No, not because I failed,
No, not because I cried,
No, not because I tried,

No, not because I saw my Lord in you,
No, not because I served my Lord in you,
No, not because I fulfilled my Lord in you,

No, not because I was your Pilot true,
No, not because I was your ‘Infinite’ blue,

O but because my life was all gratitude, gratitude, gratitude
To you, to you, my children sweet, to you.

Kada me ne bude,
Sjetite me se, o mila djeco,

Ne, ne zbog toga što nisam uspio,
Ne, ne zbog toga što sam vapio,
Ne, ne zbog toga što sam nastojao,

Ne, ne zbog toga što sam svog Gospoda vidio u vama,
Ne, ne zbog toga što sam svom Gospodu služio u vama,
Ne, ne zbog toga što sam svog Gospoda ispunio u vama,

Ne, ne zbog toga što sam bio vaš istinski Pilot,
Ne, ne zbog toga što sam bio plavetnilo vašeg "Beskraja",

O, već stoga što je moj život bio sama zahvalnost, zahvalnost, zahvalnost
Vama, vama, mila moja djeco, vama.